Health and Care Research Wales sends out regular electronic bulletins featuring news, events, training, funding and vacancies. If you would like to join our mailing list, please complete the form below.
Mae Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n anfon bwletinau electronig allan yn rheolaidd gan roi sylw i newyddion, digwyddiadau, hyfforddiant, cyllid a swyddi gwag. Os hoffech chi ymuno â’r rhestr bostio, yna llenwch y ffurflen isod. 

 
* indicates required / yn dangos ei fod yn ofynnol

Health and Care Research Wales will use the information you provide on this form to be in touch with you and to provide updates and marketing. Please let us know all the ways you would like to hear from us: / Bydd Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru’n defnyddio’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi ar y ffurflen hon i gysylltu â chi ac i anfon y newyddion diweddaraf a deunydd marchnata atoch chi. Rhowch wybod i ni am yr holl ffyrdd yr hoffech chi glywed oddi wrthym ni: