Do you want to get news about life-changing health and social care research, exciting opportunities to get involved with and so much more delivered straight to your inbox each week? Then you're in the right place. Use the sign-up form below to sign up to Your involvement matters, and never miss out on research news again. / Ydych chi eisiau cael newyddion am ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol sy’n newid bywydau, cyfleoedd cyffrous i gael eich cynnwys a chymaint yn fwy, wedi’u danfon yn syth i’ch mewnflwch bob wythnos? Yna rydych chi yn y lle iawn. Defnyddiwch y ffurflen gofrestru isod i dderbyn Cynnwys pobl o bwys, a byth fethu newyddion am ymchwil eto.
 
* indicates required

Would you be happy for the Health and Care Research Wales communications, engagement and involvement team to get in touch with you via email to ask you about your experiences of health and social care research? / A fyddech chi’n hapus i dîm cyfathrebu, ymgysylltu a chynnwys Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru gysylltu â chi trwy e-bost i’ch holi ynglŷn â’ch profiadau o ymchwil iechyd a gofal cymdeithasol?